Изложбата „Решавам=Съществувам“ гостува на Конгреса в Перу

10 ноември 2016

В седмицата 7-11 ноември изложбата, разказваща за това какво се случва с един човек с увреждане, ако бъдат отнети човешките му права чрез поставянето му под запрещение,  стана част и от усилията в Перу за въвеждане на стандартите за равенство пред закона от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. 

Изложбата „Решавам = Съществувам" беше изложена с текстове на испански език, доказвайки още веднъж че изкуството е най-добрият начин да събориш прегради и да дадеш глас на нечути истории.  Изложбата беше подкрепена от конгресмените Мариса Главе и Алберто де Белаунде, които присъстваха и на откриващото събитие. 

Една от целите на гостуването на изложбата в Конгреса бе да даде гласност на дебата  в Перу за реформа на Гражданския кодекс, насочена към гарантиране на правоспособността и дееспособността на хората с увреждания. 

На съпътстващото събитие присъстваха както членове на конгреса, така и представители на различни групи, които имат роля в реформата. Предстои изложбата да бъде преместена в галерия, като по този начин да достигне до широката публика. Организатори на гостуването на изложбата в Перу е „Общество и на хората с увреждания – SODIS", която е неправителствена организация, чиято визия е да се постигне едно приобщаващо общество, където правата на хората с увреждания са напълно гарантирани, техните равни възможности са насърчавани и всички форми на дискриминация елиминирани.

Тази статия е част от поредица материали, които представят пътуванията на изложба „Решавам=съществувам" извън България, чрез които целта ни е да подкрепим усилията и на други организации и хора по света за гарантиране на равенство пред закона за всички съобразно стандартите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Разберете за представянето на изложбата в Ирландия, Казахстан и Швейцария в следващите материали.

Изложбата „Решавам=Съществувам" се организира от Български център за нестопанско право-БЦНП в партньорство с фондация „Светът на Мария", Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения и Глобална инициатива в психиатрията. Автор на изложбата е Надежда Георгиева (Над), а текстовете са създадени от Яна Бюрер Тавание.

Изложбата се осъществява в рамките на Програма „Следваща стъпка" на Български център за нестопанско право.
АКО ИСКАШ ДА СИ ЧАСТ ОТ ПРОМЯНАТА, ПОДКРЕПИ законопроекта тук!

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания