Онлайн материали относно подкрепено вземане на решения достъпни на NGOBG.Live

10 януари 2014
Кампанията за подкрепено вземане на решения, инициирана от Български център за нестопанско право в партньорство с Глобална Инициатива в психиатрията – София, Българска асоциация на хората с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) и Национална организация на потребителите на психично-здравни услуги (НОППЗУ), набира все по-голяма обществена подкрепа в рамките на страната. Целта на кампанията е да предизвика възможно най-широк отзвук сред правоприложителите, адвокатите, академичната общност, българското население като цяло и най-вече сред хората, които са пряко ангажирани с националната реформа на законодателството, уреждащо въпросите на поставянето под запрещение, учредяването на настойничество и попечителство.

През месец октомври 2013г. в София беше проведен Международен правен семинар "Права в действие - следващи стъпки", на който участваха международни експерти и лектори от САЩ, Канада, Ирландия, Унгария и България, както и известни преподаватели по право, съдии, адвокати, представители на неправителствени организации от страната. По време на семинара бяха обсъдени и посочени възможните алтернативи на запрещението, като също така бяха изложени и множество аргументи във връзка с новата концепция за дееспособността на хората с увреждания, представена в чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Дискутирани бяха въпросите, свързани с ролята на Конвенцията и възможностите за прякото й приложение от българските съдилища. Събитието се проведе под патронажа на Омбудсмана на Република България – г-н Константин Пенчев.

През декември 2013 г. БЦНП съвместно с БАЛИЗ стартира онлайн обучителна програма, посветена на подкрепеното вземане на решения и новата концепция за дееспособност на хората с увреждания. Тази програма ще се състои от няколко части, като първата част „Стъпка по стъпка към различни възможности за упражняване на права от хора, които трудно се справят сами. Опитът на пилотните проекти в България 2013" беше излъчена в реално време чрез секцията на Информационния портал на НПО в България - NGOBG.Live.

Втората част на обучителната програма ще бъде излъчена онлайн до края на месец февруари 2014г. и ще бъде достъпна на NGOBG.Live. По време на втория модул лекторите Надя Шабани и Мариета Димитрова, правни експерти към Български център за нестопанско право ще разкажат правните аспекти на концепцията за подкрепено вземане на решения, за „новата" теория за дееспособността в светлината Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, за това каква е алтернативата на правния институт на запрещението.

Всички видео материали, свързани с Кампанията за подкрепено вземане на решения – Международен правен семинар „Права в действие – следващи стъпки", онлайн обучителните програми, можете да откриете на сайта на Информационния портал на НПО в България – www.ngobg.info , в секция NGOBG.Live или е достатъчно да натиснете тук


Ние ВЯРВАМЕ, че хората с психичноздравни проблеми и интелектуални затруднения трябва да имат равен шанс за независим живот.

Ние СЧИТАМЕ, че с подходящата подкрепа те могат да вземат решения къде и с кого да живеят, да управляват парите си, да решават как да използват свободното си време или с няколко думи: че могат лично да упражняват правата си.

За да се случи това по начин, който да гарантира защита от злоупотреби и манипулация, ние ПРЕДЛАГАМЕ законодателни промени за въвеждане на концепцията за подкрепено вземане на решения.
А ВИЕ?


АКО ИСКАШ ДА СИ ЧАСТ ОТ ПРОМЯНАТА, ПОДКРЕПИ законопроекта тук!

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания