Изложба "РЕШАВАМ=СЪЩЕСТВУВАМ"

27 февруари 2016

из цикъла "Решавам=съществувам"

1 март (вторник) 2016 г. от 18:30 часа в Галерия Кредо Бонум (София, ул. "Славянска" 2, вход от ул. „Бенковски") беше откриването на изложбата "Реашавам = Съществувам".  Автор на изложбата е Надежда Георгиева (Над), а текстове са създадени от Яна Бюрер Тавание. 

Изложбата, вдъхновена от действителни истории, разказва за мечти и възможности, затворени под стъкления похлупак на правото, за липси, за различия и самота. Изложбата обаче показва и колко сме еднакви - и щастливи - когато желанията ни биват зачитани и получим шанса да чертаем собствения си път.  

Целта на изложбата е набиране на обществена подкрепа за премахване на системата на запрещение и законодателно въвеждане на концепцията за подкрепено вземане на решения В България. 

___________________________________________________________________

Изложбата е инициирана от Български център за нестопанско правоБългарска асоциация на лица с интелектуални затрудненияФондация „Глобална инициатива в психиатрията – София"Фондация „Светът на Мария" и с подкрепата на Фондация „Кредо Бонум"

Медиен партньор – Българска национална телевизия.

Изложбата се осъществява в рамките на Програма „Следваща стъпка" на Български център за нестопанско право.АКО ИСКАШ ДА СИ ЧАСТ ОТ ПРОМЯНАТА, ПОДКРЕПИ законопроекта тук!

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания