С благодарност за подкрепата

Български център за нестопанско право най-искрено благодари за оказаната подкрепа при популяризирането на Кампанията за подкрепено вземане на решения на:

Домакини на изложба "Решавам = Съществувам"
Сорос Казахстан 

Алматя , ул. Желтоксан 111а, офис 9 

Казахстан

http://en.soros.kz

Организация "Содис"

Лима, Хесус Мария 11

Перу

https://sodisperu.orgКонгрес на Република Перу

Лима, Площад Симон Боливар 1Сдружение "Паралелен свят"

Пловдив, ул. Родопи 70

тел: 032/ 660 247

https://www.facebook.com/paralelen.sviat/info/?entry_point=page_nav_about_item&tab=overview 

Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения - гр. Варна

Варна, жк. Чайка бл. 67

тел: 052/ 78 31 63

http://www.sdrujenie.com/default.asp 


Сдружение "Закрила"

Ловеч, ул Райна Княгиня 2, ет. 4

тел.: 06/8630574


Къщата на гражданските организации

София, ул. Христо Белчев 3, ет. 1

тел.: 02/423 00 18

ww.ngohouse.bg
Фондация "Светът на Мария"

София, бул. България 88, офис 8

тел.: 02/808 171

www.mariasworld.org
  


 Фондация "Кредо Бонум"
  София, ул. Славянска 2
  тел.: 02/815 96 19


Домакини на Пътуваща фотоизложба " ВКЛЮЧЕНИ, НЕ ЗАКЛЮЧЕНИ"Център за култура и дебат "Червената къща"
ул. "Любен Каравелов" № 15, София 1142
тел/факс: + 359 2 988 81 88
e-mail: info@redhouse-sofia.org

Сдружение "Егида" - Пазарджик
Член на Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения 
гр. Пазарджик, бул. Мария Луиза 63
тел.: 034/44 38 00
e-mail: egida_pz@abv.bg


ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Гр.Пазарджик, Бул."България"№2

www.pz.government.bgАдрес: гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" 37
Тел.: 02 9807838     
www.domnakinoto.com                                                           


 
СО Район Красно село
гр. София, 1612, бул. "Цар Борис ІІІ" № 124
Телефон: 02/895 11 00; Факс: 02/895 11 72
e-mail: office@krasnoselo.net

     
1612 София, бул."Цар Борис ІІІ" № 41 
Тел. 02/951 62 73
Централа - 02/952 00 80

  
София, ул. Георг Вашингтон 24
тел.: 02/ 462 72 02
електронна страница: www.atrium-sofia.com


АКО ИСКАШ ДА СИ ЧАСТ ОТ ПРОМЯНАТА, ПОДКРЕПИ законопроекта тук!

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания