Събития

03 януари 2014
На 12 декември се проведе втори семинар за съдии по темата за дееспособността на хората с увреждания

Семинарът бе част от кампанията на Български център за нестопанско право и партньорските ни организации - Българска асоциация на лицата с интелектуални затруднения, Глобална инициатива в психиатрията и Националната организация на потребителите на психично здравни услуги, за подкрепено вземане на решения. Семинарът бе организиран по инициатива и със съдействието на Окръжен съд Благоевград и Югозападния университет.
повече

04 декември 2013
Пътуваща фотоизложба " ВКЛЮЧЕНИ, НЕ ЗАКЛЮЧЕНИ" гостува на Община Пазарджик

От 3 декември до 6 декември, жителите на община Пазарджик имат възможността да разгледат част от изложбата "Включени, не заключени" във фоайето на Общината.
повече

05 октомври 2013
Пътуваща фотоизложба " ВКЛЮЧЕНИ, НЕ ЗАКЛЮЧЕНИ"

Кадри от живота на хора с психичноздравни проблеми и интелектуални затруднения в България - такъв, какъвто е; такъв какъвто може да бъде
Откриване: 15 октомври от 18.30 в Център за култура и дебат "Червената къща"
Фотография: Боян Христов
Идея, реализация и текст: Яна Бюрер Тавание
повече

04 октомври 2013
Международен правен семинар "Права в действие - следващи стъпки"

Основен фокус на семинара са стандартите на чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и възможните механизми за тяхното прилагане в правната рамка. Семинарът е насочен към университетски преподаватели по правни науки, юристи и действащи магистрати с интерес в областта на поставянето под запрещение и формите на ограничаване на дееспособността на пълнолетни лица.
повечеАКО ИСКАШ ДА СИ ЧАСТ ОТ ПРОМЯНАТА, ПОДКРЕПИ законопроекта тук!

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания